Xin loi su co nay
xin cac ban vui long vao trang web: daotao.dhktyduocdn.edu.vn de vao phan dang ky tin chi
hoac tinchi.dhktyduocdn.edu.vn:8090 va giang vien vao duong dan: tinchi.dhktyduocdn.edu.vn:8090/gv