Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of Admin CNTT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG NHẬP
by Admin CNTT - Tuesday, 9 May 2023, 9:35 AM
 

- Các bạn sinh viên nào quên mật khẩu hay không đăng nhập vào tài khoản của mình được, xin vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách hoặc Trung tâm CNTT - TT & Thư viện

- Khi liên hệ vui lòng cung cấp các thông tin tài khoản như: Tên đăng nhập, Họ và tên, Lớp, Mã số sinh viên.

(Edited by Quản trị Cao cấp - original submission Thursday, 3 December 2020, 10:05 AM)

 
Picture of Admin CNTT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO SINH VIÊN
by Admin CNTT - Wednesday, 17 April 2019, 4:01 PM
 

Link hướng dẫn sử dụng: Click vào đây

 
Picture of Admin CNTT
QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN ELEARNING
by Admin CNTT - Thursday, 28 March 2019, 8:02 PM
 

- Sinh viên phải bảo vệ tài khoản của mình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu.
- Chỉ sử dụng với mục đích học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website này. 
- Khi thảo luận trên các diễn đàn phải sử dụng lời lẽ lịch sự, tôn ...

Read the rest of this topic
(130 words)
 
Picture of Admin CNTT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOODLE (CHO GIẢNG VIÊN)
by Admin CNTT - Wednesday, 20 March 2019, 6:22 PM
 

Link khóa học: Click vào đây

 

Skip course categories