Tai Mũi Họng là chuyên khoa quan trọng chuyên nghiên cứu về dự phòng, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho cơ quan Tai Mũi Họng con người. Để hành nghề đòi hỏi bác sĩ sau khi ra trường phải được đào tạo chuyên khoa.

Bài học này giúp sinh viên bác sĩ đa khoa năm thứ 5 nắm được một số bệnh lý cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên khoa Tai Mũi Họng, giúp chuyển bệnh đúng chuyên khoa, nắm được một số bệnh lý và xử trí ban đầu những bệnh lý cấp cứu trong Tai Mũi Họng