Nội dung học phần này cung cấp những kiến thức về mục đích,chỉ định và chống chỉ định các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc người bệnh; quy trình của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; quy trình phụ Bác sỹ thực hiện các thủ thuật, thăm khám và điều trị;các tai biến, cách xử trí, và phối hợp Bác sỹ xử trí trong và sau quá trình chăm sóc người bệnh theo các chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.