VLTL hô hấp nhi là 1 khoá họccung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng về lĩnh vực vật lý trị liệu hô hấp cho trẻ em. Đối tượng là sinh viên hệ đại học chuyên ngành Vật lý trị liệu. Sau khi học xong khoá này, sinh