Tóm tắt nội dung học phần:

X quang can thiệp và chụp mạch máu là nội dung khá mới trong ngành hình ảnh y học và chẩn đoán hình ảnh. Lĩnh vực này đã đóng góp rất nhiều cho ngành chẩn đoán hình ảnh nói chung và thực nghiệm lâm sàng nói riêng. Nó hỗ trợ rất nhiều cho việc chẩn đoán và can thiệp bệnh nhân khi cần thiết. Trong lĩnh vực này, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc tiến hành một ca lâm sàng. Tuy nhiên, kỹ thuật viên hình ảnh y học cũng góp phần đáng kể cho sự thành công của nó. Nếu có nhiều kiên thúc về X quang can thiệp và chụp mạch máu, kỹ thuật viên sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Họ có kiến thức về X quang, sử dụng máy x quang thành thạo. Sau khi học xong, học sẽ có nhiều kiến thức lý thuyết. Tiến hành chuẩn bị bệnh nhân. Trở thủ cho bác sĩ trong quá trình can thiệp. Góp phần rất lớn cho sự thành công của các trường hợp can thiệp lâm sàng trên phương diện chẩn đoán hình ảnh.