Tin tức chung

 
 
Hình của Admin CNTT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG NHẬP
Bởi Admin CNTT - Tuesday, 9 May 2023, 9:35 AM
 

- Các bạn sinh viên nào quên mật khẩu hay không đăng nhập vào tài khoản của mình được, xin vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách hoặc Trung tâm CNTT - TT & Thư viện

- Khi liên hệ vui lòng cung cấp các thông tin tài khoản như: Tên đăng nhập, Họ và tên, Lớp, Mã số sinh viên.

(Edited by Quản trị Cao cấp - original submission Thursday, 3 December 2020, 10:05 AM)