Tin tức chung

 
 
Hình của Admin  CNTT
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG NHẬP
Bởi Admin CNTT - Wednesday, 20 March 2019, 10:13 PM
 

- Các bạn sinh viên nào quên mật khẩu hay không đăng nhập vào tài khoản của mình được, xin vui lòng liên hệ với giáo viên phụ trách hoặc Tổ Công nghệ thông tin - email: it@dhktyduocdn.edu.vn

- Khi liên hệ vui lòng cung cấp các thông tin tài khoản như: Tên đăng nhập, Họ và tên, Lớp, Mã số sinh viên.