Tin tức chung

 
 
Hình của Admin CNTT
QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN ELEARNING
Bởi Admin CNTT - Thursday, 28 March 2019, 8:02 PM
 

- Sinh viên phải bảo vệ tài khoản của mình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tài khoản bị người khác lợi dụng với mục đích xấu.
- Chỉ sử dụng với mục đích học tập, không đưa nội dung không liên quan đến môn học lên website này. 
- Khi thảo luận trên các diễn đàn phải sử dụng lời lẽ lịch sự, tôn trọng thầy cô và bạn bè, không tuyên truyền nội dung xấu, thô tục, đả kích người khác. 
- Khai báo thông tin cá nhân phải chính xác, không dùng bí danh, họ tên tiếng Anh (trừ các bạn nước ngoài). 
- Thực hiện đầy đủ các quy định do Giảng viên phụ trách đưa ra đối với từng môn học và theo quy định chung của Nhà trường.